Ogród przydomowy w Warszawie

Ogród przydomowy przyul. Langiewicza 

w Warszawie.