Justyna Jastrzębska
mgr inż. architekt krajobrazu
Absolwentka architektury krajobrazu dwóch szkół technicznych w Warszawie: Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania (2013) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2015). Doświadczenie zdobywała w kilku pracowniach           w Warszawie, w których brała udział w 39 projektach. Od 2017 roku realizuje projekty we własnej pracowni projektowej, w której do tej pory zrealizowała 33 projekty dla Inwestorów prywatnych oraz biznesowych. Specjalizuje się w tworzeniu projektów przestrzeni publicznych, ogrodów prywatnych, tarasów, a także wykonuje inwentaryzacje dendrologiczne. W rozwiązaniach projektowych stawia przede wszystkim na ochronę środowiska i możliwość ponownego wykorzystywania materiałów, natomiast graficznie cechuje ją minimalizm i jasność przekazu.W kontaktach z Inwestorem wyznacza sobie  za priorytet sprostanie oczekiwaniom, a także zapewnienie kompleksowej obsługi.
Współautorka opracowania planistycznego sporządzanego dla Zarządu Mienia m.st. Warszawie pt. Inwentaryzacja oświetlenia nabrzeża Wisły dla obszaru centralnego Warszawy (2014), którego celem było zebranie kompletnych informacji na temat aktualnego stanu oświetlenia nabrzeży rzeki Wisły  w centralnym obszarze miasta stołecznego Warszawy, w kontekście uwarunkowań przestrzennych oraz relacji widoku nabrzeży kształtującego się nocą              w porównaniu do stanu dziennego, a także zakończonych oraz aktualnych przekształceń, jakim zachodzi przestrzeń nabrzeży, zwłaszcza nabrzeże lewostronne rzeki. W efekcie końcowym opracowanie miało na celu wypracowanie ogólnych, końcowych wniosków oraz wytycznych projektowych dla wykonania pełnej koncepcji kompleksowego i spójnego oświetlenia iluminacji nabrzeży lewego i prawego brzegu Wisły na obszarze centralnym Warszawy.
Współautorka ukazanej w 2018 roku publikacji: „Zasady kształtowania zadrzewień przydrożnych z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa” w Infrastruktura i ekologia terenów zieleni No II/1/2018, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Cracow Branch, pp. 491-504 Commission of Technical Rural Infrastructure, którego celem było opracowanie zasad kształtowania zadrzewień przydrożnych, uwzględniając bezpieczeństwo ludzi i ich mienia. Na podstawie danych teoretycznych przedstawiono model bezpiecznych i funkcjonalnych zadrzewień przydrożnych, który może służyć do oceny istniejących dróg i opracowania planu poprawy ich bezpieczeństwa.
W 2019 roku wraz z zespołem ekspertów tworzyła mapy ukazujące „Wskazania do postępowania z drzewami w procesie inwestycyjnym” w ramach inwestycji „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego  w Toruniu = BiT-City II” dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
Wraz z zespołem (2020) opracowywała dla Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mapy analizy zadrzewień i zieleni wzdłuż dróg, na głównych osiedlach mieszkaniowych, a także palcówkach oświatowych i placów zabaw. Na tej podstawie powstała zbiorcza mapa ryzyka przedstawiająca stan zieleni na wybranych obszarach oraz możliwości ich przekształcenia.
W przyszłości chce zdobyć uprawnienia do certyfikowania budynków w systemie LEED.
Pasjonatka muzyki filmowej, mindfulness, astronomii oraz fotografii krajobrazów.
Do góry