Lokalizacja: Praga Południe, Warszawa / Polska
Dzielnica Praga Południe poddawana jest stopniowej transformacji związanej z rewitalizacją jej dawnych obszarów. Przywrócenie centrum lokalnego „Dawny bazar Rogatka” wraz z powiązaniami przestrzennymi z otoczeniem stanowi część powyższego planu. Główną ideą projektową jest stworzenie elastycznej przestrzeni publicznej o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych. Nowo wykreowania przestrzeń jest płaszczyzną sąsiedzkich interakcji, służy wymianie handlowej, intelektualnej i społecznej, łączy różne grupy wiekowe oraz buduje więzi międzyludzkie oraz tworzy lokalne społeczności. Dzięki temu ma szansę nadać rewitalizowanemu obszarowi charakteru centrum lokalnego.  Projekt powstał przy współpracy z Wojciechem Młynarczykiem oraz Karolem Gwiazdowskim.

Głównymi osiami kompozycyjnymi projektu jest oś ul. Kamionkowskiej i oś zrealizowanego projektu zagospodarowania terenu bazaru. 
Zmodularyzowana posadzka powiela kierunki wyznaczone przez główne osie, tworząc siatkę kompozycyjną w module 5×5 metrów. Na powstałym przecięciu zaprojektowano oświetlenie z systemem mocowania słupów sezonowego zadaszenia.
Poprzez dowolny sposób montażu słupów w posadzce, ograniczony siatką 5×5 metrów, można swobodnie modelować ich ułożeniem, co powoduje, że przestrzeń zmienia swój charakter w zależności od planowych funkcji wykorzystania terenu. Stalowe słupy  w połączeniu z zadaszeniem mogą stać się miejscem o funkcji handlowej (targowisko) lub o przeznaczeniu kulturalnym (kino plenerowe, wystawa). Dzięki temu rozwiązaniu przestrzeń jest wielofunkcyjna oraz elastyczna. Koncepcja zakłada wprowadzenie nawierzchni z płyt betonowych oraz pozostawienie bruku na ulicy Kamionkowskiej oraz utrzymanie jej dotychczasowego przebiegu.   

Dzięki przyjętym rozwiązaniom obszar projektowy będzie miejscem atrakcyjnym w różnych porach dnia, tygodnia oraz roku: wiosną przewiduje się targi z wczesnymi owocami i warzywami, targi śniadaniowe oraz spotkania sąsiedzkie,  latem – seanse filmowe, koncerty plenerowe, obserwacje gwiazd, strefy kibica, pokazy zabytkowych samochodów oraz gimnastyka plenerowa,  jesienią – targ z grzybami, targ hobbistyczny oraz konkursy wyrabiania dyń dekoracyjnych, zimą natomiast lodowisko oraz targi świąteczne.  

Wypracowana koncepcja nie tylko umożliwia tworzeniu wielofunkcyjnych przestrzeni, ale także buduje więzi międzyludzkie. Użytkownicy terenu mogą stworzyć kalendarz cyklicznych spotkań i wydarzeń co pomoże ożywić miejsce w wymiarze społecznym i kulturalnym. 

Zaproponowana roślinność w ażurowy sposób wtapia się w projektowaną posadzkę oraz tworzy spójną formę, która może być modułowana. Z uwagi na charter miejsca, obecność dużych drzew oraz przewidywane funkcje terenu, dobór gatunkowy zredukowano do minimum. Zastosowano gatunki drzew (Acer camprestre) i krzewów (Pinus mugo), które świetnie nadają się do zastosowań w warunkach miejskich. Uzupełnieniem tego stanowi połączenie łąki miododajnej wielorocznej umożliwiającej tworzeniu się siedlisk dla pszczół i owadów oraz gatunków traw, takich jak: Chasmanthium latifolium, Helictotrichon sempervirens, Miscanthus sinensis, Miscanthus sacchariflorus, Nasella tenuissima, Pennisetum alopecuroides, Panicum virgatum. Układ zieleni umożliwia w przyszłości tworzenie ogrodów społecznościowych oraz prowadzeniu warsztatów ogrodniczych. Ważne jest także w przyszłości wykształcenie zielonych pierzei północnej i południowej (co obrazuje schemat urbanistyczny) – na granicach Centrum Lokalnego z ulicami Mińską i Grochowską poprzez szpaler zieleni wysokiej, które stanowiłby tło dla zagospodarowanego placu oraz zapewniało ochronę buforową dla ruchliwych ulic, co przyczyni się także do budowania kameralności przestrzennej nowego założenia kompozycyjnego.
Do góry