Lokalizacja: Mokotów, Centrum, Praga Północ, Praga Południe – Warszawa / Polska
Celem opracowania było zebranie kompletnych informacji na temat aktualnego stanu oświetlenia nabrzeży rzeki Wisły w centralnym obszarze miasta stołecznego Warszawy, w kontekście:
– uwarunkowań przestrzennych oraz relacji widoku nabrzeży kształtującego się nocą w porównaniu do stanu dziennego,
– zakończonych oraz aktualnych przekształceń, jakim zachodzi przestrzeń nabrzeży, zwłaszcza nabrzeże lewostronne rzeki.

Dodatkowo celem było również podstawowa, ogólna inwentaryzacja typologii oświetlenia istniejącego na nabrzeżu, ocena jego stanu oraz ocena relacji przestrzennych zachodzących w pomiędzy oświetleniem a przestrzenią oświetlaną w szerokiej skali dłuższego odcinka nabrzeża.

W efekcie końcowym opracowanie ma na celu wypracowanie ogólnych, końcowych wniosków oraz wytycznych projektowych dla wykonania pełnej koncepcji kompleksowego i spójnego oświetlenia iluminacji nabrzeży lewego i prawego brzegu Wisły na obszarze centralnym Warszawy.

Inwentaryzacja oświetlenia nabrzeża Wisły dla obszaru centralnego Warszawy. Opracowanie we współpracy z mgr inż. Karolina Wlazło-Malinowska oraz mgr inż. Błażej Malinowski.
Do góry