Rosłon-Szeryńska E., Jastrzębska J., Brach M., Lewińska A., 2021 Prace badawcze, inwentaryzacyjne i projektowe dot. zagospodarowania terenu w celu utworzenia nowej zielonej przestrzeni publicznej przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki o pow. 0,45 ha dla Burmistrza Gminy Łomianki
Rosłon-Szeryńska E., Jastrzębska J., 2020 Mapy analizy zadrzewień i zieleni wzdłuż dróg, na głównych osiedlach mieszkaniowych a także palcówkach oświatowych i placach zabaw, opracowanie dla Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Rosłon-Szeryńska E., Kosmala M., Jastrzębska J., 2019 Wskazania do postępowania z drzewami w procesie inwestycyjnym” w ramach inwestycji „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu = BiT-City II", opracowanie dla Zarząd Miasta Toruń
Rosłon-Szeryńska E., Jastrzębska J., 2018 Zasady kształtowania zadrzewień przydrożnych z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. w: Infrastruktura i ekologia terenów zieleni No II/1/2018, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Cracow Branch, pp. 491-504 Commission of Technical Rural Infrastructure
Wlazło-Malinowska K., Jastrzębska J., Malinowski B., 2014 Inwentaryzacja oświetlenia nabrzeża Wisły dla obszaru centralnego Warszawy opracowanie dla Zarząd Mienia w Warszawie
Jastrzębska J., 2012 Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu na przykładzie Parku Pałacowego w Białowieskim Parku Narodowym opracowanie dla WSEIZ 
Do góry