Rosłon-Szeryńska E., Jastrzębska J., 2018 Zasady kształtowania zadrzewień przydrożnych z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. w: Infrastruktura i ekologia terenów zieleni No II/1/2018, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Cracow Branch, pp. 491-504 Commission of Technical Rural Infrastructure
Do góry